allium carinatum

Noun
  • Eurasian bulbous plant (synset 112453212)

Other Searches