abo antibodies

Noun
  • Blood type antibodies (synset 115052455)

Other Searches