antonius pius

Noun
  • Emperor of Rome
    Adoptive son of Hadrian (86-161) (synset 110839657)

Other Searches