ajuga pyramidalis

Noun
  • European evergreen carpeting perennial (synset 112862114)

Other Searches